Lindahl biträder Tagmaster i samband med företrädesemisson

Lindahl biträder TagMaster AB i samband med dess nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen genomförs i syfte att tillföra TagMaster kapital för att möjliggöra fortsatta tillväxt- och expansionsplaner. Ett prospekt avseende nyemissionen offentliggjordes den 8 maj 2017.

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities.

Lindahl biträdde TagMaster med ett team i ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) tillsammans med Sebastian Iso-Kamula och Oscar Lunde (Kapitalmarknad och publik M&A), Peter Lilja, Fredrik Morfeldt och Josephine Gejard (M&A), Jonas Westerberg och Gustav Kyringer (Immaterialrätt) samt Anna Romell Stenmark och Therese Norenäs (Skatt).