Lindahl biträder Standout Capital i förvärv

Standout Capital förvärvar majoritetsandel i Exsitec, en ledande leverantör av affärssystem till medelstora företag i Sverige. Standout Capital kommer att stötta Exsitecs arbete med att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till nuvarande och framtida kunder samt driva den fortsatta tillväxten och utvecklingen av företaget. Efter transaktionen innehar Standout Capital 55% av aktierna i Exsitec och den tidigare ägaren kommer att behålla 45% i bolaget.

Exsitec är specialister på verksamhetssystem så som affärssystem, beslutsstöd och mobila lösningar. Bolagets kundbas består av över 500 företag inom flera branscher.

Lindahl biträdde Standout Capital genom Peter Högström, Yousef Chakir, Erik Engström och Disa Schulz.