Lindahl biträder Söderbergföretagen i nordiskt förvärv

Industrigruppen Söderbergföretagen J AB har förvärvat 91 procent av aktierna i SEAB Intressenter Aktiebolag från Svante Landström AB.

SEAB är Nordens största distributör av bilvårdsprodukter samt en ledande leverantör av biltvättsanläggningar. I SEAB-gruppen ingår SEAB och Constant Clean i Sverige, Auto Care i Norge, samt SEAB i Finland och Danmark. SEAB-gruppen omsätter 400 MSEK och har 100 anställda. SEAB marknadsför flera starka varumärken bl.a. Turtle Wax, Wunderbaum, och Armor All.

Söderbergföretagen J AB är en familjeägd grupp av industri- och handelsföretag. I koncernen ingår sedan tidigare bolagen Nordic Plastics Group, Elisolation, Henjo, Blinkfyrar, Provia, Blink Services samt Focus Electronic. Söderbergföretagen har i och med förvärvet av SEAB en omsättning på över 1 Mdr SEK och 410 anställda.

Lindahls team har bestått av Johan Herrström (ansvarig delägare), Annika Brandt (projektledare), Sofia Smetana, Viktor Friberg, Simon Petersson och Emma Boeryd. Lokala ombud i Norden har varit Wiersholm (Norge), Gorrissen Federspiel (Danmark) och Waselius & Wist (Finland).