Lindahl biträder Sagax i samband med inlösenerbjudande till preferensaktieägare

Advokatfirman Lindahl biträder AB Sagax, noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med att Sagax erbjuder innehavare av bolagets preferensaktier att lösa in preferensaktier mot stamaktier av serie D, alternativt i kombination med kontant vederlag. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor. Erbjudandet är en fortsättning på det arbete Sagax inledde 2016 genom införandet av stamaktier av serie D och syftar till att stärka bolagets kreditprofil.

Prospekt med anledning av teckning av stamaktier av serie D som en del av inlösenerbjudandet offentliggjordes den 11 maj 2017.

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Advokatfirman Lindahl biträder Sagax med ett team under ledning av Annika Andersson och Johan Hessius med biträde av Olivia Toftgård, Anton Knifström och Pekka Frölander (samtliga Kapitalmarknad och publik M&A) och Fredrik Morfeldt (M&A och Fastigheter).