Lindahl biträder Polstjärnan i fastighetsförvärv

Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet har genom sitt gemensamma fastighetsbolag Polstjärnan förvärvat två fastigheter för drygt 230 mkr i gamla porslinsfabriksområdet i Gustavsberg, Värmdö. Riksbyggen är säljare och i full gång att exploatera fastigheterna med nyproducerade hyresbostäder och lokaler. Transaktionen innebär att Polstjärnan förvärvar en andel om 81 % av de fastighetsägande bolagen medan Riksbyggen kvarstår som ägare av 19 % av aktierna. Samtidigt inleder parterna ett samarbete med Riksbyggen rörande fastigheternas långsiktiga förvaltning.

Lindahl har biträtt Polstjärnan i affären genom Johan Hessius, Joel Sandin Persson och Disa Schulz.