Lindahl biträder när Sagax genomför bytesaffär med Stockholms Stad

Sagax har överenskommit med Stockholm Stad om en bytesaffär i Bromma, Stockholm. Affären innebär att Sagax avyttrar tomträtten till fastigheten Valsverket 10 för 203 miljoner kronor till S:t Erik Markutveckling AB, och förvärvar samtidigt del av fastigheten Gjutmästaren 6 för 21,5 miljoner kronor. Del av Gjutmästaren 6 är ett obebyggt markområde intill Sagax fastighet Gjutmästaren 8. Sagax beräknas frånträda Valsverket 10 under första kvartalet 2020 och tillträda del av Gjutmästaren 6 i april 2018.

Affären är bland annat villkorad av beslut i Stockholms Stadshus AB, Stockholms kommunfullmäktige samt erhållande av bygglov.

Lindahl har biträtt Sagax i bytesaffären och vårt team har bestått av Johan Hessius och Joel Sandin Persson.