Lindahl biträder när Office Management förvärvar Office IT-Partner Helsingborg

Office Management fortsätter att expandera och stärker sin marknadsposition lokalt i Sverige genom förvärvet av Office IT-Partner i Helsingborg. Office IT-Partner Helsingborg har 37 anställda som tillsammans med övrig verksamhet helt integreras i Office Management-koncernen och dess varumärke. 


Lindahl har biträtt säljarna av Office IT-Partner i Helsingborg genom Svante Liljedahl (ansvarig partner, M&A), Pekka Lähdekorpi, Sabina Björklund och Viktor Wihlstrand.