Lindahl biträder när Coeli Real Estate Fund noteras på Nordic AIF

Advokatfirman Lindahl har biträtt Coeli Real Estate Fund I AB med bolagsrättslig, fondregulatorisk och aktiemarknadsrättslig rådgivning i samband med fondens etablering, upprättande av prospekt för spridningsemission samt upptagande till handel på Nordic AIF, en handelsplats som drivs av Nordic Growth Market och som tillgodoser AIF-fonders behov av att noteras på en reglerad marknad. Nordic Growth Market godkände nyligen Coeli Real Estate Fund I AB för notering och första handelsdag var den 30 augusti 2017.

Coeli Real Estate Fund I AB har etablerats som en alternativ investeringsfond och kommer att ta in medel från allmänheten i syfte att investera dessa i enlighet med fondens investeringspolicy. Genom Coeli Real Estate Fund I AB bereds investerare en möjlighet att investera i kapitalintensiva fastighetsprojekt som icke-professionella investerare i normalfallet inte har tillgång till.

Advokatfirman Lindahl har även tidigare under året biträtt fonden Coeli Private Equity 2016 AB i dess etablering och notering på Nordic AIF, vars första handelsdag var den 17 mars 2017.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Coeli Real Estate Fund I AB och Coeli Private Equity 2016 AB genom ansvarige delägaren Mårten Steen (Kapitalmarknad/Fondrätt) och de biträdande juristerna Marcus Andersson (Kapitalmarknad/Fondrätt) och Johan Lyth (Kapitalmarknad).