Lindahl biträder Mantex i samband med notering och nyemission

Advokatfirman Lindahl har biträtt Mantex AB i samband med dess notering på Nasdaq First North och den nyemission som genomförs inför noteringen. Bolaget tillförs 46 mkr före emissionskostnader. Första handelsdag är tisdagen den 2 maj 2017.

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Advokatfirman Lindahl biträdde Mantex i noteringen och nyemissionen med ett team bestående av Gunnar Mattsson, Helena Lindbäck, Patrik Rindstål och Therese Norenäs.