Lindahl biträder Dignita i samband med Smart Starts offentliga uppköpserbjudande

Lindahl har biträtt Dignita Systems AB i samband med att 1A Smart Start LCC har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dignita. Smart Start erbjöd 11,30 kronor kontant per aktie i Dignita. Erbjudandet värderar Digntita till cirka 41,25 miljoner kronor, baserat på samtliga utestående aktier i bolaget.

Dignita är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar säkerhetsfrämjande produkter och tjänster för trafik och arbetsplats. Dignitas vision är ”vi räddar liv”, genom användning av Dignitas produkter och tjänster kan antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv kraftigt sänkas. Dignita levererar kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik och arbetsliv. Bolaget är listat på Aktietorget. Besök dignitas hemsida för mer information: www.dignita.se

Lindahls team bestod i huvudsak av Mats Tindberg (M&A), Felix Boman (Kapitalmarknad & Publik M&A) och Olof Thorsell (Kapitalmarknad & Publik M&A).