Lindahl biträder COWI i förvärv

Advokatfirman Lindahl har biträtt konsultföretaget COWI AB med dess förvärv av Projektbyrån Stockholm AB. Projektbyrån Stockholm AB är specialiserat inom projektledning och syssälsätter drygt 110 konsulter i Stockholm och Uppsala.

Lindahls transaktionsteam bestod av Thorbjörn Wennerholm (ansvarig delägare), Fredrik Heldqvist och Emma Almer.