Lindahl biträder Cimco Marine vid notering på Nasdaq First North

Advokatfirman Lindahl har biträtt Cimco Marine AB i samband med dess notering på Nasdaq First North och en kraftigt övertecknad spridningsemission till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Första handelsdag är planerad till tisdagen den 4 juli 2017.

Ängelholmsbaserade Cimco Marine tillverkar utombordsmotorn OXE Diesel (www.oxe-diesel.com), som är världens enda kommersiellt gångbara dieselutombordare inom de högre effektsegmenten på 100–400 hästkrafter. Till skillnad från traditionella utombordare har OXE Diesel en horisontellt monterad motor, vilket tillsammans med ett patenterat remdrivet framdrivningssystem och en hydraulisk flerfriktions växellåda innebär att motorn klarar betydligt högre belastning än en traditionell utombordare.

Mats Säterberg på Advokatfirman Lindahl har varit styrelseledamot i Cimco Marine sedan bolaget bildades 2012.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Cimco Marine i noteringen och spridningsemissionen med ett team i ledning av Mikael Mellberg tillsammans med Felix Boman, Mats Säterberg, Johan Myrén, Filippa Andersson, Victor Wodlén, Mikaela Carlberg och Olivia Broman