Lindahl biträder Bringwell i samband med Midsonas offentliga uppköpserbjudande

Advokatfirman Lindahl har biträtt Bringwell AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med att Midsona AB (publ) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell. Erbjudandet värderas till totalt cirka 280 miljoner kronor.

Bringwell är en av de ledande försäljnings- och marknadsorganisationerna för egenvårdsprodukter och OTC-läkemedel. Med egenvårdsprodukter avses kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård och traditionellt växtbaserade läkemedel. Bringwell finns i samtliga nordiska länder (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler såsom hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webb och export. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Under verksamhetsåret 2016 hade Bringwell en omsättning på 336 miljoner kronor.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Bringwell med ett team under ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) med biträde av Olivia Toftgård, Sebastian Iso-Kamula och Oliver Kronberg (Kapitalmarknad och publik M&A), Jonas Löfgren (Life Science) samt Ulrica Salomon, Hanna Lekås och Johanna Svantesson (Konkurrensrätt).