Lindahl biträdde Senzime i samband med företrädesemission

Senzime har genomfört en företrädesemission, varvid 4 521 581 aktier emitterades för totalt 24,4 MSEK.

Senzime utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation.

Lindahls team bestod av Mattias Prage, Michael Edquist och Emelie Carmhagen Wernoff.

 

Länkar

Senzimes företrädesemission övertecknad