Lindahl rådgivare till Kemwell vid storförsäljning

När Recipharm AB (publ) tecknar två separata avtal om att förvärva farmaceutiska verksamheter från Kemwell, så kallade contract development and manufacturing-verksamheter, var Advokatfirman Lindahl rådgivare till säljaren.

Den första försäljningen omfattar verksamheter i USA och Sverige, och förväntas fullföljas under andra kvartalet 2016 efter prövning hos Konkurrensverket, medan den andra försäljningen, som omfattar verksamheter i Indien, är villkorad av myndighetsgodkännanden, och förväntas fullföljas före årets slut. Försäljningarna värderas sammanlagt till 1,7 miljarder kronor.

Lindahls team för Kemwell består av Mikael Smedeby (ansvarig delägare), Michael Edqvist (M&A), Hugo Norlén (konkurrensrätt), Sara Lööf (DD och bolagsrättsliga frågor), Patric Sandberg Helenius (fastighet) och Lovisa Lagerwall (fastighet).