Lindahl rådgivare när Relita slås ihop med Recover Nordic

Relita lndustri & Skadeservice AB är marknadsledande inom sanering i Mälardalen. Nu slår Relita ihop sig med Recover Nordic, nordens största saneringsbolag, som ett första steg mot målet att etablera en rikstäckande organisation med betydligt fler tjänster och produkter än tidigare. Sammanslagningen sker genom att Recover Nordic förvärvar Relita lndustri & Skadeservice AB och Relita Avfuktning AB.

Advokatfirman Lindahl i Uppsala har varit rådgivare till säljarna i affären genom Jörgen Sandström (klientansvarig), Mikael Smedeby, Michael Edquist och Sara Törnblom

Om bolagen

Recover Nordic är verksamma inom saneringsbranschen sedan 1983 och är idag nordens största saneringsbolag. Bolaget har verksamhet i Norge, Danmark och Finland med drygt 1 000 anställda och en omsättning på drygt 1,1 miljard SEK. Tidigare bedrevs verksamheten under namnet ISS Damage Control tills namnet byttes till Recover Nordic under 2013. 

Relita blir Recovers huvudkontor i Sverige. Relita är verksamma sedan 1996 och är sedan länge marknadsledande i Mälardalen och en av Sveriges största aktörer inom sanering, fastighets- och skadeservice. Tills vidare kommer verksamheten i Sverige att bedrivas under namnet Relita och fungera som en organisation för fortsatt tillväxt och eventuella förvärv.