Lindahl rådgivare när Navamedic förvärvar Observe Medical

Navamedic ASA har förvärvat det svenska medtech-bolaget Observe Medical International AB. Den initiala köpeskillingen uppgår till 35 miljoner norska kronor, med möjlighet till sex ytterligare betalningar beroende på om uppsatta försäljningsmål nås under de närmaste åren.

Observe Medical har utvecklat Sippi®, en automatiserad, digital urinmätare, för användning i intensivvårdsavdelningar. Produkten lanserades i mars 2015 i Tyskland och Norden, och har tagits väl emot av användarna, och en stark försäljningstillväxt förväntas. Sippi® sparar tid för vårdpersonalen, samtidigt som den förbättrar noggrannheten och patientsäkerheten. Sippi® har varit under utveckling sedan 2009, och godkänts för sjukhusbruk i Europa och USA.

Navamedic förvärvar samtliga utestående aktier i Observe Medical. Säljare är det danska riskkapitalfond Seed Capital och grundarna av Observe Medical.

Advokatfirman Lindahl har bistått Seed Capital i försäljningen. Lindahls team bestod av Mikael Smedeby (ansvarig delägare), Michael Edquist och Sofia Lysén.

Av de 35 miljoner norska kronor i första utbetalning är NOK 25 miljoner en kontant ersättning, medan NOK 10 miljoner kommer att betalas genom utgivande av nya aktier i Navamedic. För åren 2016 till 2023 kommer dessutom en ersättning i form av royalty utgå till de tidigare aktieägarna i Observe Medical. Slutligen finns sex milstolpsbetalningar som baseras på uppsatta försäljningsmål för produkten vilket sammanlagt kan ge ytterligare NOK 125 miljoner.

Navamedic har för avsikt att etablera Observe Medicals produktserie som en globalt ledande nischaktör, genom att bygga ett nätverk av distributörer på viktiga marknader. Den globala intensivvårdskapaciteten är mer än 360 000 sjukhussängar. Tyskland är den största enskilda marknaden i Europa, med 24 000 intensivvårdsplatser och Sippi® lanserades där tidigare i år. Navamedic fortsätter lanseringen i övriga europeiska marknader och även så småningom utveckla verksamheten till andra globala marknader.

För ytterligare information, vänligen klicka här