Lindahl biträder när Tunga Lyft förvärvas av Storskogen Utveckling

Tunga Lyft i Sverige AB är Sveriges ledande entreprenör inom tunga lyft. Tunga Lyft lyfter allt från kassaskåp till broar och hela hus med hög säkerhet och precision. Bolaget bedriver verksamhet som i huvudsak innefattar tunga lyft, men tillhandahåller även tjänster såsom montage, transport, lansering, konsultation, konstruktion, projektering och lyftledning. Företaget har en lång historia men blev ett fristående bolag 2006 då fyra anställda köpte ut verksamheten från en större koncern. 

Storskogen Utveckling har den 1 september förvärvat majoriteten av aktierna i Tunga Lyft i Sverige AB från tidigare ägare. Bolagets omsättning 2014 uppgick till cirka 90 MSEK. 

Säljaren NPCC Invest AB är mycket nöjd med de nya ägarna och tror nu att Tunga Lyft tillsammans med Storskogen kommer att fortsätta utvecklas och möta den växande efterfrågan på den svenska marknaden.

Lindahl har biträtt NPCC Invest AB vid förvärvet. Lindahls team bestod av Malcolm Wiberg (ansvarig delägare), Monika Hager och Therése Ädling.