Lindahl rådgivare i life science-transaktion

Det stockholmsbaserade läkemedelsbolaget Trimb Healthcare AB har förvärvat samtliga aktier i Pharmacure Aktiebolag från AT Enterprises Ltd. Pharmacure Aktiebolag äger i sin tur samtliga aktier i Pharmacure Health Care AB.

Pharmacure Health Care AB är verksamt inom utveckling, marknadsföring och distribution av farmaceutiska och medicinsktekniska produkter inom området egenvård med fokus på nasal komfort. Bland annat arbetar man med produkterna Nozoil, Nozovent och Nozohaem.

I och med affären tar Trimb Healthcare över Pharmacures nordiska verksamhet medan den övriga verksamheten behålls av ett av säljaren kontrollerat bolag.

Advokatfirman Lindahl biträdde Trimb Healthcare AB i transaktionen genom klientansvarig delägare Malcolm Wiberg, Philip Stragne (Corp/M&A) samt Hanna Tilus (IP).