Lindahl biträder vid noteringen av HANZA Holding AB (publ)

Teckningsperioden för aktier i elektronik- och mekanikbolaget HANZA Holding AB (publ) har nu avslutats och erbjudandet övertecknades kraftigt. När handel i aktien inleds på Nasdaq OMX First North Premier den 19 juni kommer det att vara den sjätte börsintroduktionen hittills i år där Advokatfirman Lindahl biträtt.

Totalt erbjöds 758 000 nya aktier i nyemissionen, motsvarande cirka 12 procent av aktierna och rösterna i HANZA, vilket tillför bolaget knappt 22 miljoner kronor innan emissionskostnader. I och med nyemissionen får bolaget cirka 1 500 nya aktieägare.

HANZA levererar kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. Bolaget grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina.

Advokatfirman Lindahl biträder HANZA i börsintroduktionen genom ansvarig delägare Mikael Smedeby, Michael Edquist, Helena Lindbäck samt Erika Svensson.