Lindahl biträder Meda AB i samband med dess företrädesemission om 2 miljarder kronor och apportemission om 3,3 miljarder kronor

Advokatfirman Lindahl biträder Meda AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med dess företrädesemission om 2 miljarder kronor samt den apportemission om 30 000 000 aktier i Meda, motsvarande ett värde, vid tidpunkten för avtalets ingående, om ca 3,3 miljarder kronor, som genomförts i samband med förvärvet av det italienska specialty pharma-bolaget Rottapharm S.p.A. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 6 november 2014. Prospekt med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 14 november 2014.

Meda är ett ledande internationellt specialty pharma-företag. Medas produkter säljs i över 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i närmare 60 länder.

Advokatfirman Lindahl biträder Meda i transaktionen med ett team som har letts av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A), med biträde av bl.a. Maria Arnoldsson (projektledare, Kapitalmarknad och publik M&A), Gabriela Baier-Sandén, Felix Boman och Olivia Flink (Kapitalmarknad och publik M&A), Malcolm Wiberg och Anders Moberg (M&A), Jonas Löfgren (Life Science), Jonas Westerberg, Annie Kabala och Anna Tarring (Immaterialrätt), Jesper Johansson (Bank och Finans), Johan Hörnberg (Arbetsrätt) och Anna Romell Stenmark (Skatt).