Lindahl biträder Karnell vid avyttring av Iris Hjälpmedel

Advokatfirman Lindahl biträdde investmentbolaget Karnell och Iris Group AB vid försäljningen av Iris Hjälpmedel AB till Indutrade AB. Iris Hjälpmedel säljer olika typer av hjälpmedel för individer med särskilda behov inom områdena syn, kognition och kommunikation. Karnell är ett investmentbolag som fokuserar på mindre och medelstora onoterade nordiska bolag. Den nya ägaren, Indutrade AB, är en teknikkoncern med en omsättning som 2013 uppgick till drygt 8,8 miljarder kronor och vars aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid cap.

Lindahls team i transaktionen bestod av Malcolm Wiberg (klientansvarig delägare) samt Richard Perez.