Lindahl har biträtt CellaVision i förvärv av ny teknologiplattform

Det lundabaserade medicinteknikbolaget CellaVision AB, som utvecklar och säljer system för analys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården, har förvärvat en teknologiplattform som kommer att användas för att utöka CellaVisions produktsortiment. CellaVisions förhoppning är att genom en prisvärd produkt kunna nå ut till nya marknader och målgrupper, såsom mindre laboratorier och sjukhus.

Förvärvet skedde från ett amerikanskt bolag, Clear Lake Medical Foundation, som har expertis inom digital mikroskopi. Clear Lake Medical Foundation kommer även att samarbeta med CellaVision och bistå med konsulttjänster i ett utvecklingsprojekt baserat på den förvärvade plattformen.

Lindahl, genom Johan Herrström (ansvarig delägare), Cecilia Rehn och Pekka Lähdekorpi, var rådgivare till CellaVision i transaktionen.