Lindahl har biträtt vid förvärv av större vattenkraftstillgångar

Lindahl har tillsammans med den finländska byrån Sivenius, Suvanto & Co Advocates Ltd, biträtt Voimapiha AB (ett konsortium bestående av de finländska energibolagen EPV Energi Ab, Helsingfors Energi och Kymppivoima Oy) i sitt förvärv av 25,673 procent av det svenska vattenkraftsföretaget Kraftgården AB. Säljare är det danska bolaget Dong Energy Wind Power Holding A/S som ägt Kraftgården AB som ett joint venture tillsammans med Vattenfall sedan 1994. Dong Energy säljer nu hela sin ägarandel till Voimapiha. Affärens värde är 605 MEUR.

Vattenfall äger de resterande 74,327 procenten i Kraftgården AB som äger och driver sju vattenkraftverk längs Indalsälven, med en sammanlagd effekt på 626 MW och en årsproduktion på 3 358 GWh.

Advokatfirman Lindahl biträdde Voimapiha AB genom bl.a. Jonas Conradsson (projektledare), Malcolm Wiberg (ansvarig delägare), Jörgen Möller (Energi/Miljö och Corporate Finance), Jesper Johansson (Finansiering) och Julia Skoog (Corporate Finance).