Lindahl har biträtt industrigruppen Söderbergföretagen i förvärv

Advokatfirman Lindahl har biträtt industrigruppen Söderbergföretagen J AB vid dess förvärv av aktierna i Aktiebolaget Blinkfyrar från investmentföretaget Small Cap Partners i Malmö AB. Genom förvärvet utökar och kompletterar Söderbergföretagen sin verksamhet med utveckling, produktion och försäljning av vägmärken och trafikavstängningsmaterial. Aktiebolaget Blinkfyrar har cirka 40 anställda och omsätter cirka 150 miljoner kronor.

- Vi har letat efter en verksamhet som är mindre konjunkturkänslig och som samtidigt har en god tillväxtpotential. Aktiebolaget Blinkfyrar blir ett mycket bra komplement till vår övriga industriverksamhet. Vi gör nu en nysatsning som blir speciellt intressant mot bakgrund av de infrastrukturella satsningar som kommer ske i Sverige under de kommande åren, säger Per Gullstrand (koncernchef för Söderbergföretagen).

Advokatfirman Lindahl biträdde Söderbergföretagen genom Johan Herrström (ansvarig delägare), Carl-Johan Krusell, Anders Lindgren och Pekka Lähdekorpi.