Lindahl biträder Karnell i försäljning

Lindahl biträder investmentbolaget Karnell och fonden K III i avyttringen av aktierna i Svensk Linjebesiktning AB från Iris Group AB till investmentbolaget Sequent.

Advokatfirman Lindahls team bestod av Malcolm Wiberg (ansvarig delägare) och Carl Christian Rösiö (M&A).