Lindahl biträder i internationell läkemedelstransaktion

Advokatfirman Lindahl har biträtt säljaren vid försäljningen av aktierna i det Helsingborgsbaserade läkemedelsbolaget Abcur AB till läkemedelsbolaget Amdipharm Mercury (AMCo). Abcur är ett läkemedelsbolag med fokus på utveckling, registrering och marknadsföring av receptbelagda och receptfria läkemedel. AMCo, som bildades genom sammanslagningen av Amdipharm och Mercury Pharma Group, har verksamhet i 112 länder och omsätter (pro forma) cirka 250 miljoner GBP per år.

Lindahls team bestod av Johan Karlefors (ansvarig delägare), Svante Liljedahl, Linda Olsson och Linda Lausson.