Lindahl biträdde Xylem-koncernen vid omstrukturering och förvärv

Advokatfirman Lindahl biträdde under 2012 Xylem-koncernen, en världsledande leverantör av vattenteknologi, vid en omfattande omstrukturering av delar av koncernens europeiska verksamhet där olika produktions-, försäljnings- och stabsfunktioner separerades och en ny effektivare organisation infördes. Lindahls team bestod huvudsakligen av Malcolm Wiberg (ansvarig delägare, Corporate Finance), Ginta Ahrel (Corporate Finance) och Petter Ingelshed (Corporate Finance).

Lindahl biträdde även Xylem-koncernen i förvärven av dels PIMS Group Limited, ett bolag baserat i Storbritannien med fokus på tillverkning, installation och underhåll av pumpsystem samt dels MultiTrode Pty Ltd, ett teknologi- och tjänstebolag med fokus på avlopps- och renvattensystem baserat i Australien med verksamhet i USA och Storbritannien. Förvärvet av PIMS slutfördes den 5 februari 2013 till en köpeskilling om ca 38 miljoner pund. Förvärvet av MultiTrode genomfördes 1 mars 2013 till en köpeskilling om ca USD 26 miljoner. Genom transaktionerna utökar Xylem sin närvaro i Australien, Storbritannien och USA och kan ge sina kunder bättre service genom expertisen hos PIMS och MultiTrode. Lindahls team bestod av Malcolm Wiberg (ansvarig delägare, Corporate Finance) och Carl Christian Rösiö (Corporate Finance).