Lindahl biträdde Wonderleap och Eight Communications vid sammanslagning

Kommunikationsbyrån Wonderleaps verksamhet har slagits samman med Eight Communications. Tillsammans bildar de två bolagen reklam-, medie- och kommunikationsbyrån Wonderleap & Eight AB. Wonderleap & Eight kommer i och med sammanslagningen att bli en ledande aktör på den skånska marknaden för reklam-, medie- och kommunikationstjänster. Bolaget kommer att sysselsätta cirka 25 personer.

Advokatfirman Lindahl biträdde de båda bolagen vid sammanslagningen genom advokat Johan Herrström (ansvarig delägare) och jur kand. Anders Lindgren.