Lindahl biträdde vid försäljningen av Express Gruppen

Advokatfirman Lindahl biträdde vid försäljningen av serviceentreprenören Express Gruppen AB till det danska servicebolaget Allianceplus AS. Express Gruppen har cirka 400 anställda och omsätter cirka 117 miljoner kronor på årsbasis.

Allianceplus är en av Skandinaviens ledande aktörer i servicebranschen med kunder både inom offentlig och privat verksamhet. Företaget kommer i och med förvärvet av Express Gruppen att sysselsätta 3 900 medarbetare varav 2 100 i Sverige.

Försäljningen genomfördes den 18 november 2013.

Lindahl biträdde säljaren genom klientansvarig delägare Malcolm Wiberg och Carl Christian Rösiö (corporate finance).