Lindahl biträdde i vattenkraftsaffär

Advokatfirman Lindahl biträdde Arvika Stadshus AB när det kommunägda bolaget köpte 26 vattenkraftverk i Värmland från energibolaget Fortum. Kraftverken är huvudsakligen lokaliserade i Arvika kommun och Töcksfors men enstaka stationer finns även i Sunne, Kil, Dömle och Forshaga. Tillsammans producerar vattenkraftverken cirka 74 GWh per år.

Innan affären kan slutföras måste Arvikas kommunfullmäktige godkänna transaktionen.

Lindahls team bestod av Malcolm Wiberg (klientansvarig delägare), Jörgen Möller (projektledare, energi och miljö) och bland andra Jonas Conradsson, Daniel Strandberg och Jonatan Söderkvist.