Lindahl rådgivare vid försäljningen av Qbranch

IT-bolaget Qbranchs ägare undertecknade den 31 augusti en överenskommelse om försäljning av bolaget till det holländska teknikföretaget Imtech.

Qbranch har cirka 480 anställda och omsatte drygt 400 miljoner kronor under 2010. Cirka 60 procent av verksamheten finns inom IT-området Privata Moln. Resterande del av verksamheten bygger på IT-konsulting.

Imtech är ett börsnoterat holländskt teknikföretag med cirka 27 000 anställda och 43 miljarder kronor i omsättning under 2010. Förvärvet av Qbranch innebär företagets första steg in på den svenska ICT-marknaden.

Lindahl biträdde säljarna genom Mikael Smedeby, ansvarig delägare, Gabriel Svedberg, Michael Edquist, John Engholm och Karin Persson.

Läs mer på:

http://www.qbranch.se/templates/NewsPage____3988.aspx

http://www.novestra.com/?id=27852

http://imtech.eu/EN/corporate/Newsroom/Press-releases/2011/Imtech-acquires-the-Swedish-ICT-company-Qbranch.html