Lindahl biträder vid försäljning av Abelko Innovation AB

Indutrade AB (publ) har förvärvat samtliga aktier i Abelko Innovation AB från den tidigare ägaren Abelko Förvaltning AB.

Abelko erbjuder specialanpassade lösningar för energimätning, fjärrstyrning, fastighetsautomation, energioptimering och driftövervakning. Lösningarna baseras på egenutvecklade teknikplattformar och kunderna återfinns bl.a. inom verkstadsindustri, medicinteknik, energi och fastighetsförvaltning. Abelko har ca 40 anställda och omsatte föregående räkenskapsår knappt 60 miljoner kronor.

Lindahl har biträtt säljaren Abelko Förvaltning AB. Från Lindahl deltog huvudsakligen Johan Herrström (ansvarig delägare), Carl-Johan Krusell och Annika Brandt.