Lindahl biträder E.ON ES i outsourcing-affär

E.ON ES, ledande totalleverantör inom energiteknik och entreprenad, har fattat beslut om att flytta ut sina IT-tjänster. Efter en noggrann urvalsprocess har valet fallit på kontraktsleverantören SYSteam Outsourcing Services Malmö AB. E.ON ES, som fram till nyligen ingick i E.ON-koncernen, har numera Altor Fund III som huvudägare.

E.ON ES har intäkter på ca SEK 2,7 miljarder och har omkring 1 500 anställda utstationerade på 60 platser i Sverige och Norge.

Lindahls team bestod huvudsakligen av Johan Herrström (ansvarig delägare), Linda Tydén och Zanna Kanlic.