Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

14 september 2017

Lindahl biträder när MaxFASTIGHETER emitterar företagsobligationer

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) har emitterat icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad ma...

Läs mer
14 september 2017

Lindahl biträder när Sagax emitterar obligationslån om 1,25 miljarder kronor

Sagax har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1,25 miljarder kronor inom ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Obligationslånet kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, investeringar och refinansiering av skuld. Obligation...

Läs mer
13 september 2017

Lindahl biträder när Sagax genomför bytesaffär med Stockholms Stad

Sagax har överenskommit med Stockholm Stad om en bytesaffär i Bromma, Stockholm. Affären innebär att Sagax avyttrar tomträtten till fastigheten Valsverket 10 för 203 miljoner kronor till S:t Erik Markutveckling AB, och förvärvar samtidigt del av f...

Läs mer
13 september 2017

Lindahl biträder Söderbergföretagen i nordiskt förvärv

Industrigruppen Söderbergföretagen J AB har förvärvat 91 procent av aktierna i SEAB Intressenter Aktiebolag från Svante Landström AB.

Läs mer
12 september 2017

Lindahl biträder vid försäljning av Crosseurope AB

Scan Global Logistics har förvärvat Crosseurope AB från den tidigare ägaren Crosseurope Holding AB.

Läs mer
08 september 2017

Lindahl biträder när Office Management förvärvar Office IT-Partner Helsingborg

Office Management fortsätter att expandera och stärker sin marknadsposition lokalt i Sverige genom förvärvet av Office IT-Partner i Helsingborg. Office IT-Partner Helsingborg har 37 anställda som tillsammans med övrig verksamhet helt integreras i ...

Läs mer
05 september 2017

Lindahl biträder när Coeli Real Estate Fund noteras på Nordic AIF

Advokatfirman Lindahl har biträtt Coeli Real Estate Fund I AB med bolagsrättslig, fondregulatorisk och aktiemarknadsrättslig rådgivning i samband med fondens etablering, upprättande av prospekt för spridningsemission samt upptagande till handel på...

Läs mer
23 augusti 2017

Lindahl biträder Standout Capital i förvärv

Standout Capital förvärvar majoritetsandel i Exsitec, en ledande leverantör av affärssystem till medelstora företag i Sverige. Standout Capital kommer att stötta Exsitecs arbete med att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till nuvarande och fra...

Läs mer
21 juli 2017

Lindahl rådgivare när Telia köper Humany

Telia köper bolaget Humany som arbetar med självlärande system för smart kundtjänst. Humany har bland annat utvecklat en chat-bot som används för att kommunicera med kunder och besökare på företags webbplatser. Planen är att erbjuda Telias företag...

Läs mer
13 juli 2017

Lindahl biträder Oriola i förvärvet av ICTHS Health Support AB

Oriola har undertecknat avtal om att förvärva svenska ICTHS Health Support AB. ICTHS Health Support är ett vårdbolag, grundat år 2007, och erbjuder experttjänster till läkemedelsbolag, medtech-bolag och aktörer inom hälsovård.

Läs mer