Lindahl debatterar Välfärdsutredningen på SNS

Den 22 november besöker utredaren Ilmar Reepalu SNS för att presentera en del av Välfärdsutredningen. Förslagen kommenteras av Eva-Maj Mühlenbock, partner vid Advokatfirman Lindahl, Karin Edmark, docent vid SOFI och Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi.

Den del av Välfärdsutredningen som presenteras vid seminariet utreder förutsättningarna för, och föreslår hur, den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Frågorna om den svenska samhällslösningen för hur vård, omsorg och skola ska kunna levereras framöver är av stort intresse för en betydande del av näringslivet, och därmed samhället i stort.

Enligt direktiven ska utredningen säkerställa dels att offentliga medel används till den verksamhet de är avsedda för, dels att eventuella överskott återförs till den verksamhet där de uppstått. För Lindahl är det viktigt att konkret och med kompetens bidra till att näringsliv och samhälle utvecklas effektivt och att vara en del av en lösningsinriktad framtidsdiskussion.