Senaste nytt/Kunskapsdelning

08 januari 2015

Ny artikel om REACH från Lindahl i ILO:s nyhetsbrev

Advokatfirman Lindahls Mikael Wärnsby och Sofia Waadeland Grönesjö skriver i den senaste utgåvan av ILO:s (International Law Office) nyhetsbrev ”Environment & Climate Change” om ett pågående mål i EU-domstolen med stor betydelse för bl.a. den ...

Läs mer
26 november 2014

Skadeståndsdirektivet vid konkurrensrättsliga överträdelser – så påverkas ditt företag

Den 10 november 2014 antog Europeiska unionens råd ett direktiv som syftar till att uppmuntra och underlätta konkurrensrättsliga skadeståndsanspråk samt att harmonisera medlemsstaternas rättssystem inom området. Läs Lindahls nyhetsbrev om de vikti...

Läs mer
11 november 2014

Nya riktlinjer för personuppgiftshantering i sociala medier

Datainspektionens nya riktlinjer för hantering av personuppgifter i sociala medier innebär ett förtydligande av hur företag, myndigheter och organisationer bör arbeta i fortsättningen. Läs Lindahls Elisabeth Hoffnell Vestin och Sandra Hjorténs art...

Läs mer
31 oktober 2014

Legala effekter av att begränsa vinsterna inom hälso- och sjukvårdssektorn

Under rubriken "Agreement to limit distribution of private healthcare providers' profits" diskuterar Lindahls Per Hedman och Linda Lausson de rättsliga implikationerna av ett förändrat politiskt landskap i Sverige för privata vårdleverantörer. Art...

Läs mer
16 oktober 2014

Lindahl om tillståndsprocessen runt ESS i ILO:s senaste nyhetsbrev

I det senaste nyhetsbrevet från International Law Office (ILO) om ”Environment & Climate Change” skriver Lindahls Mikael Wärnsby och Sofia Waadeland Grönesjö om ESS (European Spallation Source). ESS är ett av de största infrastrukturprojekten ...

Läs mer