Senaste nytt/Kunskapsdelning

28 juli 2015

Lindahl reder ut nya bestämmelser om trafikbuller

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Madeleine Edqvist och Rikard Lind om den nya förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Läs mer
08 juni 2015

Förvaltningsrätten nekar utbyte av läkemedel

I ILO:s (International Law Office) senaste nyhetsbrev om life science skriver Jonas Löfgren och Annie Kabala, experter på regulatoriska frågor inom life science på Lindahl, om en dom från förvaltningsrätten om nekat utbyte av läkemedel som väcker ...

Läs mer
20 april 2015

Lindahl reder ut IP-frågor i ny artikel från ILO

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Henrik Wistam om Svea hovrätts klargöranden om den metod som används för att avgöra om varumärken ska upphöra, samt värdet av välgjorda marknadsundersökning när registrering görs.

Läs mer
13 april 2015

Ny artikel i ILO:s nyhetsbrev om miljörätt från Lindahl

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Mikael Wärnsby och Sofia Waadeland Grönesjö om tolkningen av EU:s så kallade fågeldirektiv (2009/147/EC) under rubriken ”Wind power – deliberate killing of wild birds?” Artikel...

Läs mer
19 mars 2015

Skadeståndsdirektivet vid konkurrensrättsliga överträdelser

Den 10 november 2014 antog Europeiska unionens råd ett direktiv som syftar till att uppmuntra och underlätta konkurrensrättsliga skadeståndsanspråk samt att harmonisera medlemsstaternas rättssystem inom området. I denna artikel ger advokat Sara Ek...

Läs mer