Senaste nytt/Kunskapsdelning

20 oktober 2015

Lindahl förklarar omfattningen av informationsförelägganden

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office), diskuterar Ludvig Holm på Lindahl en nyligen avkunnad dom från Högsta domstolen, som bekräftade att det svenska genomförandet av verkställighet av EU:s direktiv om immateriella rättig...

Läs mer
07 oktober 2015

Tvärstopp för personuppgifter över Atlanten?

EU-domstolen har utfärdat ännu en dom som tydligt visar att även mycket starka kommersiella och politiska intressen står sig slätt gentemot EU-medborgares skydd mot behandling av deras personuppgifter. Den här gången berördes möjligheten att överf...

Läs mer
01 oktober 2015

Lindahl reder ut tillverkarens produktansvar

EU-domstolen har meddelat en dom som kan få stor inverkan på produktansvaret för tillverkare av medicintekniska produkter. Lindahls experter inom life science Annie Kabala och Jonas Löfgren reder i senaste numret av MedTech Magazine ut begreppen o...

Läs mer
24 augusti 2015

Lindahl beskriver hur klimatförändringar påverkar den legala utvecklingen

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) svarar Mikael Wärnsby på frågor om hur klimatförändringar påverkat svensk rättsutveckling. Du kan läsa artikeln här.

Läs mer
07 augusti 2015

Lindahl kommenterar svårt läge för särläkemedel

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Annie Kabala och Jonas Löfgren hur en så kallad ’orphan drug’ eller särläkemedel nekats subvention efter utredning om medicinsk effekt, där jämförelseprodukten inte är godkänd ...

Läs mer