Senaste nytt/Kunskapsdelning

12 januari 2016

Nya möjligheter till markförädling och bostadsbyggande i Sverige?

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Rikard Lind och Mikael Wärnsby om regeringens pågående arbete med att utarbeta ett lagändringsförslag som innebär att kommuners beslut om att anta ny detaljplan ska överklagas ...

Läs mer
12 januari 2016

Svårare för intrångsgörare att kringgå förbud

Anna Tarring och Hans Eriksson skriver i senaste ILO Intellectual Property Newsletter om ett intressant avgörande från Högsta domstolen som kan underlätta för rättighetshavare att verkställa vitesförbud. Målet gällde upphovsrättsintrång i den berö...

Läs mer
21 december 2015

Förslaget till EU-förordning om dataskydd kommer att ersätta PUL

Den 17 december 2015 meddelades att EU-kommissionen, Europarådet och EU:s ministerråd kommit överens om förslaget till ny EU-förordning om dataskydd. Den nya regleringen kommer att bli gemensam för hela Europa och ersätta Personuppgiftslagen (PUL)...

Läs mer
02 december 2015

Lindahl reder ut varför man egentligen har rätt att bli glömd av Google

I en artikel publicerad i Svensk Juristtidning reder David Frydlinger, advokat på Lindahl med expertis på PUL-frågor, ut de allt mer betydelsefulla frågorna om företags behandling av personuppgifter.

Läs mer
23 november 2015

Ekonomiska skäl - inte giltig anledning för licensläkemedel

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Annie Kabala, Anna Tarring och Jonas Löfgren från Advokatfirman Lindahl om licensläkemedel och en dom som innebär att det inte går att åberopa ekonomiska skäl; att licensläkeme...

Läs mer