Senaste nytt/Kunskapsdelning

10 maj 2016

Lindahl förklarar undantag från upphovsrätten

Högsta Domstolen har nyligen meddelat ett beslut gällande tolkningen av undantaget för ”freedom of panorama” i upphovsrättslagen. Frågan har aktualiserats i en pågående process mellan Wikimedia Sverige och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) i vilken ...

Läs mer
02 maj 2016

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

I en riksomfattande attitydundersökning om digital integritet svarar 36 procent av svenskarna att de är beredda att betala extra för att säkerställa att deras uppgifter hanteras på rätt sätt digitalt.

Läs mer
16 februari 2016

Lindahl reder ut Sveriges seger över kommissionen

I ett rättsfall som initierats av Sverige mot Europeiska kommissionen, angav Tribunalen att kommissionen hade åsidosatt sin skyldighet att anta regler somanger vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper i enlighet med för...

Läs mer
11 februari 2016

Lindahl reder ut dom om prisöverenskommelser för läkemedel

I en artikel som publicerats i nyhetsbrevet från International Law Office reder Lindahls experter Annie Kabala och Jonas Löfgren ut betydelsen av en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).

Läs mer
10 februari 2016

Lindahl reder ut varumärkesrätt i ILO:s nyhetsbrev

I senaste ILO Intellectual Property Newsletter skriver Henrik Wistam och Anna Tarring om ett av 2015 års viktigare avgöranden inom svensk varumärkesrätt.

Läs mer