Senaste nytt/Kunskapsdelning

03 oktober 2016

Lindahl följer upp utvecklingen i Sverige kring särläkemedel

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) följer Annie Kabala och Jonas Löfgren upp utvecklingen i Sverige kring användande av läkemedel utanför deras formella godkännande (s k off-label) som jämförelse vid prissättningen av n...

Läs mer
18 augusti 2016

Bilfälgar faller inte under reservdelsundantaget och kan skyddas som gemenskapsformgivning

I det första beslutet av sitt slag från svensk överrätt har Svea hovrätt nyligen beslutat att bilfälgar inte utgör reservdelar enligt artikel 110.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning och faller därm...

Läs mer
21 juni 2016

Immaterialrätt - årsbok 2015

Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. 

Läs mer
08 juni 2016

E-cigaretter klassas inte längre som läkemedel i Sverige

Jonas Löfgren och Annie Kabala från advokatfirman Lindahl skriver i ILO:s nyhetsbrev om Högsta förvaltningsdomstolens dom som innebär att e-cigaretter som inte marknadsförs för rökavvänjning inte ska klassas som läkemedel. Detta skiljer sig från L...

Läs mer
07 juni 2016

Lindahl kommenterar slutrapport från dricksvattenutredning

I det senaste nyhetsbrevet från ILO skriver Sara Andersson och Mikael Wärnsby från Advokatfirman Lindahls miljörättsgrupp om den s.k. dricksvattenutredningen (SOU 2016:32), vars slutrapport nyligen lämnats till regeringen. Utredningens åtgärdsförs...

Läs mer