Senaste nytt/Kunskapsdelning

10 februari 2017

Sverige ser över finansiering och prissättning av läkemedel

I mitten av november 2016 utfärdade regeringen ett direktiv att se över prissättning, återbetalningssystem och det nationella finansieringssystemet för läkemedel. Regeringen klargjorde att det nuvarande systemet är komplext, komplicerat och måste ...

Läs mer
08 december 2016

Miljöhänsyn i ny upphandlingslagstiftning – hur påverkar det?

Regeringen har i flera sammanhang uttryckt en önskan om att myndigheter ska kunna använda sin köpkraft vid offentlig upphandling för att nå politiska miljömål. Myndigheter ska bland annat kunna främja miljövänlig innovation och teknik, ange viss m...

Läs mer
09 november 2016

Tingsrätten dömer företagsledare till fängelse

Tingsrätten dömer företagsledare till fängelse och mångmiljonskadestånd efter försök att kringgå upphovsrättslagstiftningen. Utöver företagsledarna dömdes även den ekonomiansvarige till villkorlig dom och skadestånd och VD:n för ett samarbetande f...

Läs mer
09 november 2016

Förbud mot omdebatterat ogräsmedel i Sverige

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Linda Hallberg och Linda Backman från Lindahl om Miljödomstolens nekande till användningen av ogräsmedlet Stomp SC i Sverige. Detta kan komma att påverka konkurrenskraften på d...

Läs mer
31 oktober 2016

Viktig rapport från ledande auktoriteter inom relationsbaserade kontrakt

I den moderna ekonomin blir det allt viktigare för företag att skapa avtal som skapar samstämmiga intressen mellan parterna över tid, samtidigt som de medger flexibilitet i en snabbt föränderlig omvärld. Några områden där detta blir särskilt vikti...

Läs mer