Senaste nytt/Kunskapsdelning

09 april 2014

Immaterialrätt - årsbok 2013

Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. 

Läs mer
09 april 2014

Lindahlare skriver om förändringar gällande immaterialrättstvister

Enligt ett avtal mellan Sverige, Estland, Lettland och Litauen kommer en regional avdelning av den föreslagna gemensamma patentdomstolen för 25 EU-länder (Unified Patent Court) att bildas med de nämnda länderna som medlemmar. Samtidigt är den sven...

Läs mer
28 mars 2014

Lindahlare om lagändringar för gruvprospektering

I International Law Offices nyhetsbrev publicerat den 24 mars 2014 skriver Lindahls Mikael Wärnsby och Sofia Nilsson om föreslagna lagändringar avseende markägarens rätt att få information om, och större inflytande över, gruvprospektering. I artik...

Läs mer
12 mars 2014

Lindahlare skriver om patent i ILO:s senaste nyhetsbrev

I International Law Offices nyhetsbrev publicerat den 10 mars 2014 skriver Sara Ulfsdotter från Lindahls IP-grupp om skadestånd med anledning av upphävt beslut om interimistiskt förbud, med avstamp i tvisten mellan HTC Sweden AB och City Papper...

Läs mer
31 januari 2014

Lindahls presentationer från Upphandlingsdagarna

Lindahls upphandlingsexperter fanns som vanligt på plats under Upphandlingsdagarna, den givna arenan för alla med intressen i den offentliga upphandlingen i Sverige. Här hittar du presentationerna från anförandena från Lindahl:

Läs mer