Sverige ser över finansiering och prissättning av läkemedel

I mitten av november 2016 utfärdade regeringen ett direktiv att se över prissättning, återbetalningssystem och det nationella finansieringssystemet för läkemedel. Regeringen klargjorde att det nuvarande systemet är komplext, komplicerat och måste förbättras för att driva ett modernt hälso- och sjukvårdssystem.

Översynen syftar bland annat till att hitta en tydlig ansvarsfördelning för finansiering mellan staten och landstingen. Utrendingen ska också fastställa tydligare processer för prissättning.

Utredningen kommer att presenteras för regeringen den 1 december 2018.

Om detta skriver Jonas Löfgren och Annie Kabala i det senaste nyhetsbrevet från ILO.

Läs hela artikeln här