Lindahlare briserar nytt nyhetsbrev om bombmurklor

I ILO:s senaste nyhetsbrev i miljörätt skriver Sara Andersson och Mikael Wärnsby om ett uppmärksammat avgörande – det s.k. bombmurklemålet (MMÖD/M9914-15) – från Mark- och miljööverdomstolen som handlar om proportionalitetsbedömning i mål enligt artskyddsförordningen.

En länk till nyhetsbrevet hittar ni här