Juristens GDPR checklista och vilka principer måste följas

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018. Det krävs både juridiska, tekniska och organisatoriska överväganden och åtgärder för att förbereda sig och effektivt kunna hantera riskerna och möjligheterna kopplade till dataskyddsförordning. David Frydlinger, delägare på Lindahl, har tillsammans med Wolters Kluwer tagit fram en grundläggande e-kurs för den som vill lära sig mer och delar även med sig av sin ”GDPR checklista” på Wolters Kluwers hemsida.

Till GDPR-checklistan