Tingsrätten dömer företagsledare till fängelse

Tingsrätten dömer företagsledare till fängelse och mångmiljonskadestånd efter försök att kringgå upphovsrättslagstiftningen. Utöver företagsledarna dömdes även den ekonomiansvarige till villkorlig dom och skadestånd och VD:n för ett samarbetande företag dömdes till villkorlig dom.

Läs mer om domen i det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office).