Lindahl om läkemedelsrabatter i senaste nyhetsbrevet från ILO

”Discount agreements for medicinal products in the reimbursement system” är rubriken på Advokatfirman Lindahls senaste artikel i International Law Offices (ILO) nyhetsbrev om life science som publicerades den 10 september 2014. I artikeln redogör Jonas Löfgren för en efterlängtad dom från kammarrätten gällande frågan om landsting och regioner kan förhandla till sig rabatter på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen/högkostnadsskyddet samt diskuterar vad domen kan få för konsekvenser framöver.

Läs artikeln i sin helhet här.