Senaste nytt/Kunskapsdelning

21 juni 2017

Ny lag om registrering av verklig huvudman

Riksdagen har den 20 juni 2017 stiftat en ny lag om registrering av verklig huvudman. Lagen, som träder i kraft den 1 augusti 2017, innehåller bestämmelser som syftar till att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av företag, föreningar, st...

Läs mer
13 mars 2017

Proposition om klimatpolitiskt ramverk

Matilda Hellström vid Lindahls miljörättsgrupp skriver i ILOs senaste nyhetsbrev om regeringens förslag till klimatlag och nytt klimatpolitiskt ramverk.

Läs mer
10 februari 2017

Sverige ser över finansiering och prissättning av läkemedel

I mitten av november 2016 utfärdade regeringen ett direktiv att se över prissättning, återbetalningssystem och det nationella finansieringssystemet för läkemedel. Regeringen klargjorde att det nuvarande systemet är komplext, komplicerat och måste ...

Läs mer
08 december 2016

Miljöhänsyn i ny upphandlingslagstiftning – hur påverkar det?

Regeringen har i flera sammanhang uttryckt en önskan om att myndigheter ska kunna använda sin köpkraft vid offentlig upphandling för att nå politiska miljömål. Myndigheter ska bland annat kunna främja miljövänlig innovation och teknik, ange viss m...

Läs mer
09 november 2016

Tingsrätten dömer företagsledare till fängelse

Tingsrätten dömer företagsledare till fängelse och mångmiljonskadestånd efter försök att kringgå upphovsrättslagstiftningen. Utöver företagsledarna dömdes även den ekonomiansvarige till villkorlig dom och skadestånd och VD:n för ett samarbetande f...

Läs mer