Senaste nytt/Kunskapsdelning

18 september 2017

Vem bär ansvaret att förbereda Sverige inför klimatförändringens konsekvenser?

I det senaste nyhetsbrevet från ILO skriver Madeleine Edqvist, advokat på Lindahl, om problematiken kring klimatförändringar och vem som är juridisk ansvarig för att skydda vårt land mot stigande havsnivåer som uppstår på grund av pågående klimatf...

Läs mer
11 september 2017

Juristens GDPR checklista och vilka principer måste följas

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018. Det krävs både juridiska, tekniska och organisatoriska överväganden och åtgärder för att förbereda sig och effektivt kunna hantera riskerna och möjligheterna kopplade till dataskyd...

Läs mer
07 augusti 2017

Lindahlare briserar nytt nyhetsbrev om bombmurklor

I ILO:s senaste nyhetsbrev i miljörätt skriver Sara Andersson och Mikael Wärnsby om ett uppmärksammat avgörande – det s.k. bombmurklemålet (MMÖD/M9914-15) – från Mark- och miljööverdomstolen som handlar om proportionalitetsbedömning i mål enligt a...

Läs mer
21 juni 2017

Ny lag om registrering av verklig huvudman

Riksdagen har den 20 juni 2017 stiftat en ny lag om registrering av verklig huvudman. Lagen, som träder i kraft den 1 augusti 2017, innehåller bestämmelser som syftar till att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av företag, föreningar, st...

Läs mer
13 mars 2017

Proposition om klimatpolitiskt ramverk

Matilda Hellström vid Lindahls miljörättsgrupp skriver i ILOs senaste nyhetsbrev om regeringens förslag till klimatlag och nytt klimatpolitiskt ramverk.

Läs mer